Chính sách đổi trả

Tất cả sản phẩm được bảo hành 36 tháng, tất cả sp được Công ty đổi trả trong trường hợp lý do hỏng hóc khách quan (thiên tai động đất gây rơi vỡ) hoặc do lỗi của nhà sản xuất.

Vui lòng đọc phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm, hoặc chính sách bảo hành kèm theo